Typiske vandproblemer i private brønde og boringer.

Vandproblemer og løsninger

NVOC og farve i vand skyldes ofte et indhold af humus, som er et organisk stof, der stammer fra nedbrydningen af plantedele ofte af fossil art. En del farve er således knyttet til de organiske aflejringer i sedimenterne, som også er medvirkende til dannelsen af reduceret vand med indhold af metan, ammonium og til tider svovlbrinte, Humus optræder ofte sammen med jern og mangan (okker)

Behandlingen :  Filtec Humus filter

Intensiv gødning i landbrug er ofte årsag til højt nitratindhold i jorden, hvorfor dialog mellem vandværket og landbruget er vigtig, især i vandværkets indvindingsområde.

Nitrat kan forekomme både i grøntsager og i drikkevandet. Problemet med nitrat i drikkevandsboringer er værst i det såkaldte nitratbælte tværs over Jylland syd for Limfjorden.

Grænseværdien for nitrat er 50 mg/l.

Ved koncentrationer over 50 mg/l optager voksne mere nitrat fra drikkevandet end fra kosten, fordi nitrat optages langt lettere i tarmen, når det er opløst i vand, end når det er bundet til fibre i grøntsager. Spædbørn spiser forholdsvis mindre grøntsager og drikker betydeligt mere i forhold til deres vægt.

Ydermere er børn mere følsomme overfor påvirkning af nitrat. Derfor er nitrat i drikkevand især et problem for små børn.

Behandling:  Filtec nitratfilter 

Drikkevandsbekendtgørelsen foreskriver en række krav til den mikrobiologiske kvalitet vandet -herunder krav om kontrol for kimtal,coliforme bakterier og termotolerante coliforme bakterier.

Lever vandet ikke op til disse krav kan der monteres et Filtec uv-c anlæg eller Uf membranfilter som kan løse alle bakterier problemer.

Behandling:

Filtec uv-c anlæg

Uf membranfilter

Vand kan indeholde større eller mindre mængder kalk (kalcium, Ca) eller magnesium (Mg). Jo mere kalk og

magnesium, jo hårdere vand. Hårdt vand irriterer hud, giver større forbrug af sæbe og rengøringsmidler, giver uklare isterninger, og forårsager tilkalkning og evt. tilstopning af rør og ødelægger endelig med tiden vaskemaskiner, opvaskemaskiner, kaffemaskiner m.m.

Behandlingen: Filtec blødgøringsanlæg (ionbytter)

Vandbehandlingen afhænger af hvilken gift, der er tale om, og i hvilke koncentrationer. I de fleste tilfælde, f.eks. ved pesticider, kan kulfilter anvendes, ellers vil omvendt osmoseanlæg kunne fjerne langt de fleste forekommende giftrester.

Behandlingen :  Aktivt kulfilter

Saltsmagen kan skyldes underjordisk indtrængning af havvand.

Behandling: Et omvendt osmoseanlæg fjerner alle forekommende salte og mineraler.

  osmoseanlæg

Der kan være mange årsager til snavset vand. Her er medtaget dem, der oftest optræder ved private brøndboringer.

  • Rødbrunt/gult vand kan skyldes jern (Fe) og okker. Jern kan også optræde som usynlige ioner, der først kan konstateres, når vandet iltes og ionerne omdannes til FE (okker). Behandlingen :  Se Filtec Fe jern/manganfilter
  • Gråsort vand kan skyldes mangan (Mn). Behandlingen er iltning og efterfølgende filtrering.  Fe jern/manganfilter.
  • Lugt som rådne æg kan skyldes svovlbrinte (H2S). Behandlingen er iltning og efterfølgende filtrering med et  FE jernfilter
  • Lav PH værdi /Gasarter opløst i vandet, f.eks. metan (CH4) og kuldioxid (CO2) 0g lav Ph virker korroderende på rør installation og kan giver vandet en dårlig smag. Behandlingen er iltning og efterfølgende filtrering med  et Filtec Ph + filter

Er du i tvivl om hvilket vandfilter du skal vælge? Se vores skema med uddybende forklaring på vandproblemer.
Kontakt os for gerne hjælp!

Vis produkter Viser alle 29 resultater
Problemstillinger/løsninger
Herunder finder du de oftest forekommende problemer med drikkevand i private brønde og boliger med offentlig vandforsyning.