Nitratfilter

Filtec Nitratfilter er velprøvet og driftssikkert!

Enkel og økonomisk måde at fjerne nitrat fra drikkevand!

Nitrat i grundvandet:

For meget nitrat i drikkevandet er et stort problem for mange husejere med privat brønd og boring.

Nitrat, der stammer fra landbrugets kvælstofgødning kan nemt fjernes med Filtec Nitrat Ionbytter.

Grænseværdien for Nitrat er 50 mg pr.Liter overholdes dette ikke kan kommunen kræve brønden/boringen lukket, hvis ikke forholdene bringes i orden.

Alternativet kan være en ny boring, men dette er som regel meget bekosteligt og der er ingen garanti for rent drikkevand. En tilslutning til det kommunale forsyningsnet kan let koste over kr. 50.000,-.

Filtec har arbejdet med vandrensning i 20 år. For ca. 12 år siden producerede vi de første nitratfiltre til private husstande, siden er filtrene blevet videreudviklet med blandt andet et steril modul, der forhindre forekomst af bakterier i filtret.

Vi har leveret over 300 nitratfilter i Danmark og alle har kunne fjerne nitrat, så vandet overholder statens krav til rent drikkevand.

Bestilling

Kategori: Tag: