Handelsbetingelser

Hos FILTEC VANDTEKNIK handler du med fagfolk. Når du sender en ordre bliver den ekspederet af fagfolk. Vi samarbejder udelukkende med de største og bedste leverandører. Derfor tør vi godt love dig at du og din ordre er i bedste hænder fra start til slut. Hvis du på noget tidspunkt er i tvivl eller har spørgsmål – så ring og få en snak med en af vore dygtige folk.

Kontor åbningstider og kundeservice:

Mand-Torsdag: 8:00-16:00

Fredag : 8:00-15:30

Weekend og helligdage har vi lukket.

 1. Bestilling:

Bestilling kan foregå ved at udfylde kontakt formularen eller ved at sende en mail  pr. Tlf. 70202626.

 1. Betaling:

De kan betale via bankoverførsel eller mobil Pay.

Hvis ikke andet er aftalt betales varerne før levering.

Hvis De overfører pengene direkte til vores konto bliver varerne afsendt, når pengene er gået ind på kontoen.

 1. Priser:

Alle priser er ekskl. 25 % moms, Vi beregner en aftalt fragt. Der tages forbehold for: prisstigninger, valutaændringer, force majeure, afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl. Priserne er kun gældende indenfor Danmarks grænser, ekskl. Færøerne og Grønland.

 1. Ejendomsforhold:

FILTEC VANDTEKNIK forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil hele købesummen er betalt fuldt ud.

 1. Fragt / Fremsendelse:

Alle varer sendes via DSV . Er du ikke hjemme vil fragtfirmaet tage varerne med tilbage

 Fragtmanden vil ligeledes tage varerne med til fragtcentralen med mindre du på bestillingen gør opmærksom på at varen må stilles – dette er dog på eget ansvar.

Leveringstid: de fleste varer er fremme inden 48 timer, men på specialbygget anlæg mm. aftales leveringstiden med FILTEC VANDTEKNIK

FILTEC VANDTEKNIK kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer, men vil altid bestræbe sig på rettidig levering.

Når De har modtaget Deres varer, skal De sammenholde disse med ordrebekræftelsen.

Kontroller varen/pakken for transportskader inden kvittering for modtagelsen, såfremt der er skade på varen gøres indsigelse over for transportfirmaet.

VIGTIGT! Ved modtagelse af varen er risikoen overgået til kunden. Har emballagen tegn på skade, når De modtager den, skal De åbne pakken i overværelse af postbudet eller fragtmanden.

Kvittering for modtagelsen, er det samme som at sige, at varen er i orden.

Er varen beskadiget påføres kvitteringen nægtet modtagelse. Postbudet/fragtmanden tager så pakken med igen. Herefter skal vi kontaktes.

Opdager De først skaden, efter De har åbnet pakken, skal De henvende Dem hos Post Danmark eller fragtmanden.

Dokumentation og vejledning:

Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen. Vejledninger kan også findes under produktet på web siden. Ønsker du yderligere oplysningerkan de fås ved henvendelse til: [email protected] eller på Tlf. 70202626

 1. Returnering af varer:

Har De fået defekte eller fejlleverede varer, skal FILTEC VANDTEKNIK kontaktes.

For at fremme ekspeditionen kan De hjælpe os ved at sende en mail med angivelse af fejlen samt oplysninger om fakturanummer. Vi ombytter og sender en ny vare. Ingen varer kan returneres ufrankeret eller pr. efterkrav.

 1. Faktura:

De modtager automatisk en elektronisk faktura på e-mail, når betalingen er registreret. De kan naturligvis vælge at printe den ud.

 1. Service:

Ved behov for hjælp til service, kan vores tekniske service kontaktes via e-mail: [email protected]

Returnering til FILTEC VANDTEKNIK sker via fremsendelse pr. fragt, som kunden betaler. I pakken SKAL der være en rimelig fejlbeskrivelse samt en kopi af ordrebekræftelsen. Varen vil blive repareret indenfor ca. 1 uge, med mindre specielle forhold skulle forekomme. Efter reparation sendes varen gratis tilbage til kunden.

Kan vores teknikker ikke finde fejl på et returneret produkt, vil den blive returneret med et efterkravsgebyr på 200 kr. i alt.

 1. Garanti:

På alle produkter ydes der garanti ifølge købeloven, med mindre producenten selv giver yderligere garanti på produktet.

Skulle varen mod forventning gå i stykker under garantiperioden, repareres denne vederlagsfrit hos os eller producenten, med mindre fejlen skyldes betjeningsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side.

 1. Reklamation:

Synlige defekter eller mangler skal anmeldes til FILTEC VANDTEKNIK på leveringsdagen eller senest dagen efter.

 1. Retur / Fortrydelse:

Varer, der ønskes returneret inden 8 dage, men som ikke umiddelbart kan sælges som ny kan desværre ikke krediteres 100%. Vi tilbagebetaler varens pris ekskl. Fragt og fakturerings omkostninger.

For at fremme ekspeditionen kan De hjælpe os ved at sende en mail med oplysninger om fakturanummer.

Husk at gemme Deres postkvittering som dokumentation for, at De har afsendt varen.

 1. Produktansvar

Filtec Vandteknik skal af køber holdes skadesløs i den udstrækning Filtec Vandteknik pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Filtec Vandteknikefter dette punkts 2. og 3. afsnit ikke er ansvarlig overfor køber.

Filtec Vandtekniker er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i købers besiddelse. Filtec Vandtekniker er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der fremstilles af køber, eller på produkter, hvori disse indgår

Filtec Vandteknik er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab ell. lign. indirekte tab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Filtec Vandteknik og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af den skade eller et tab, som forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem Filtec Vandteknik og køber skal dog altid afgøres i henhold til nedenstående twister og lovvalg.

Garanti ydes ifølge dansk markedsføringslov.

13 Tvister og lovvalg

Parternes uoverensstemmelser i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser og alt, som har sammenhæng hermed, skal afgøres ved de almindelige domstole efter dansk ret ved Filtec Vandteknik værneting.