Humus filter med effektiv rensningsevne

Humus filter er gennemprøvet og designet til at rense vand, der normalt ikke kan renses med traditionel rensemetoder f.eks sandfiltrer og jernfiltrer. Filtret fjerner de organiske stoffer, der sædvanligvis består af nedbrudte plantedele, dvs. humus. Humus giver vandet en gullig farve og kan sammenlines med f.eks. Te.  Humus kan også påvirke vandets lugt og smag. Humus filtrer kan installeres på alle typer private vandværker, når vandtrykket er over 2 bar, det er nemt at installerer.

Sådan fungerer humus filter:

Vandet passerer gennem en speciel ion-bytter masse, hvor farven (humus) og organisk bundet jern fanges effektivt. Når filtermaterialet (resin) er mættet, vil filtret automatisk regenerere dvs. gennemskylle med saltvand. Dette sker typisk om natten, når der ikke er noget vandforbrug. Saltlagen skylles gennem filtermaterialet og tager humusstofferne med ud i afløbet, overskydende saltlage skylles ud så vandet ikke smager af salt .Filtermaterialet har en lang levetid og normalt behøver det ikke at udskiftes mere end en gang hver 10 år. Udgift til salttabletter for en alm. Familie er omkring 300 – 700 kr. pr. år. Et Humus filter er simpelt og nemt at vedligeholde, der skal kun påfyldes Salttabletter.

Model FMT 844-1054 –H  er et filter, hvor filtertanken er separat fra saltbeholderen. Modellen er designet til steder, hvor vandet har et højt indhold af humus. Filtec Humusfilter kan bruges til alm. husstande, store ejendomme ,industri mm.

Bestilling