PH Filter for surt vand

Filtec Afsyringsfilter Standard Serie:

En lav pH,(surt vand), betyder, at der er aggressive carbondioxid i vandet, og at alkalinitet er lav. Denne kombination gør, at vandet korroderer rør, vandvarmere og andre metal. Dette medfører med tiden til lækage af rørinstallation mm. Med hjælp fra Filtec afsyrningsfilter hæves vandets pH til et normalt niveau.

FILTEC VANDTEKNIK’S Afsyringsfilter bruges til vand med lav PH, blødt vand med aggressiv kulsyre. Til afsyring anvendes et specielt filtermateriale som neutraliserer råvandets aggressive kulsyre. Samtidig med afsyring opbygges et rørbeskyttelseslag, som ikke vokser i tykkelsen, men som beskytter mod kemisk korrosion. Filtermaterialet forbruges under afsyring, hvorfor anlægget kræver regelmæssige efterfyldninger. Standardanlæg leveres uden returskyl, og skal monteres med patronfilter som forfilter.

Bestilling