Osmoseanlæg brakvand

Filtec standart Industri Osmoseanlæg:

Hvad er Omvendt Osmose?
Omvendt osmose er en membran-filtreringsproces, som ved hjælp af højt tryk er i stand til at separere de opløste salte og lade de rene vandmolekyler passere igennem membranen.
Uopløste salte fjernes næsten 100 %, og membranens porer er så små, at selv bakterier og mikroorganismer ikke kan trænge igennem.
Kvaliteten på det behandlede vand’s renhed afhænger af rå-vandet, der ønskes behandlet.
Hvis rå-vandet er normalt drikkevand, vil ledningsevnen i det behandlede vand typisk være omkring 10 microsiemens, dette svarer nogenlunde til destilleret vand.

Opbygning.

Anlægget er opbygget på rustfristål stativ med følgende komponenter:
Mulighed for automatisk skylleventil ved opstart, så permaet først ledes til forbrug ved ønsket ledningsevne.
Niveaustyret drift.
Manometer for højtryksaflæsning.
Digital styret udlæsning af driftsstatus.
Flowmeter for permate, afløb (*Tilkøb).
Digital ledningsevnemåler (*Tilkøb).
Automatisk stop ved lavt vandtryk.
Højtrykspumpe 380v 3 fase med lavt energiforbrug.
Anlæggene er monteret med low-energy membraner monteret i trykrør i rustfritstål, som sikre høj ydelse med lavt energiforbrug.
Recirkulationsventil, der muliggør en vandudnyttelse på op til 80%.

Anvendelseområder:
– Storkøkkener (opvaskemaskiner, mm.)
– Køleanlæg/Køletårne
– Fjernvarmeanlæg
– Flaskeskyllemaskiner
– Kedelanlæg
– Laboratorier
– Gartnerier
– Kemisk og elektronisk industri
– Befugtnings anlæg
– Kemisk industri
– Bilvaskeanlæg

Kontakt Torben Bredahl Olsen TLF. 70202626

Bestilling

Kategori: Tag: