Hydro Cyklonfilter

Filtec Hydro Cyklonfilter 

Cyklonfilter fungerer på basis af centrifugalvandfiltrering. Der er ingen bevægelige dele som slidse og ingen filtermedier til rengøring eller udskiftning. Indgående vand ledes af en afleder plade, så det frembringer en stærk centrifugaleffekt. Dette spinder sedimentet ud til hydrocyklonens væg og spinder det derefter ned til sedimentsumpen hvor alle urenheder opsamles , mens det rensede vand spinder opad.

Bruges ofte til gartnerier for vandrings systemer for at fra filtrer sand.

Følgende faktorer skal overvejes, når man vælger: (1) flydende viskositet og densitet. (2) partikelstørrelse og densitet, (3) nominel flowhastighed, (4) arbejdstryk.

Adskillelsesegenskaber afhænger af centrifugalkraften, der bestemmes af flowhastigheden. derfor skal der vælges  den korrekte strøelse filtermodel i forhold til flowhastighedsområdet.

 

 

Bestilling